Hoe ontstaan psychische problemen?

Mijn visie op het ontstaan van psychische problemen

Ik ga er van uit dat psychische problemen, waar iemand nu last van heeft, bijna altijd hun oorsprong hebben in de jeugd. Daarbij spelen ouders een grote rol. Wanneer ouders onvoldoende zien wat de behoeften van hun kinderen zijn, kunnen psychische problemen ontstaan en bouwt zich emotionele belasting op.

Wat is emotionele belasting?

Emotionele belasting verwijst naar een bepaalde lading of zwaarte die iemand met zich mee kan dragen. Hierdoor voel je je bijvoorbeeld snel gestrest of emotioneel uit evenwicht. Ook kan emotionele belasting lichamelijke klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, maagpijn en hartklachten.

We worden in grote mate gevormd door onze ouders

We worden als kind in grote mate gevormd door onze ouders, zowel in positieve als in negatieve zin. De ervaringen die iemand met zijn ouders opdoet zijn heel belangrijk voor zijn latere leven. In eerste instantie bepalen ouders alles voor hun kinderen en zijn de kinderen totaal afhankelijk van hun ouders. Toch moet binnen deze relatie al spoedig een proces opgang komen, waarbij de ouder het kind los laat en het kind leert zijn eigen zelfstandigheid vorm te geven. Zo ontstaat uiteindelijk een eigen persoonlijkheid en identiteit.

Al op jonge leeftijd leert een kind met problemen om te gaan

Een kind verwerft op jonge leeftijd het gereedschap waarmee het problemen, moeilijkheden en teleurstellingen tegemoet kan treden. Het zijn vooral de ouders die door hun reacties en houding als voorbeeld dienen voor hun kind. Als ouders zelf moeite hebben met het oplossen van materiële of emotionele problemen, heeft dat consequenties voor de kinderen. Zij krijgen niet alleen een minder goed voorbeeld, maar worden ook minder goed geholpen. Ouders die zelf moeilijk met hun emoties kunnen omgaan, kunnen gedrag vertonen waardoor hun kinderen bijvoorbeeld gevoelens gaan onderdrukken.

Alle ouders houden van hun kinderen, toch komen kinderen vaak tekort

Hoewel praktisch alle ouders echt van hun kinderen houden, wil dat nog niet zeggen dat alles in de opvoeding altijd goed gaat en dat het kind krijgt wat het nodig heeft. Het is trouwens voor geen enkele ouder eenvoudig om bij alle leeftijdsfasen en onder alle omstandigheden altijd te zien wat de behoeften van het kind zijn. Ik ga er vanuit dat iedereen wel enigszins tekort komt in zijn jeugd, maar dat de mate daarin enorm kan verschillen.

Moeilijke omstandigheden hebben invloed op het ontstaan van problemen

Of het met een kind wel of niet goed gaat hangt niet alleen af van de capaciteiten van de ouder, maar ook van de omstandigheden waarin het gezin leeft. Moeilijke omstandigheden kunnen direct en indirect aanleiding zijn tot de ontwikkeling van problemen. Denk aan armoede, een oorlogssituatie, maatschappelijk isolement, scheiding van de ouders, vroegtijdig overlijden van een ouder, ernstige ziekte in het gezin of een trauma bij een van de gezinsleden.

Problemen oplossen met de methode 'Reset je jeugd'

Wanneer een kind onvoldoende gezien wordt in zijn behoefte en het niet krijgt wat het nodig heeft, trekt het kind daar vaak uiteindelijk de conclusie uit: ‘mijn ouder houdt niet van mij’. Toch is dit bijna altijd een foute conclusie. Want praktisch alle ouders houden wel van hun kinderen! Het mogelijk om deze conclusie recht te zetten met behulp van de methodiek ‘Reset je jeugd’. Omdat het opbouwen van belasting al in de jeugd begint en samenhangt met onverwerkte gebeurtenissen is het effectief om onverwerkte ervaringen uit de jeugd alsnog te verwerken.

Het is soms moeilijk om je eigen identiteit goed te ontwikkelen, omdat veel kinderen zich leren aan te passen aan hun ouders. Het is mogelijk om op latere leeftijd alsnog je eigen identiteit te verkrijgen en te worden wie je in aanleg altijd al was. Met de methode ‘Reset je jeugd’ leer je bovendien te onderscheiden wat je eigen behoeften en belangen zijn wat de behoeften en belangen van je ouder.

Lees meer over de methode ‘Reset je jeugd’

Figuur Reset je jeugd: taak van ouders